Tömning

Vi är godkända och utrustade för i princip alla slamsugningsuppdrag samt transporter av avfall,
inklusive farligt avfall åt olika företag, industrier, kommuner och privatpersoner.
Vi slamsuger bland annat dag- och spillvattenbrunnar, oljeavskiljare, fettavskiljare, pumpgropar,
reningsverk mm. I vår moderna vagnpark har vi fordon i varierande storlekar och prestanda
utrustade för både stora och små jobb inom slamsugning – allt för att kunna anpassa oss till just
Era behov.

Att arbeta förebyggande med slamsugning är alltid en ekonomisk fördel för dig som kund.
Framför allt för att förhindra akuta problem med stora sekundärskador. Vi kan hjälpa er med
besiktningar av cisterner, brunnar och avskiljare med ackrediterad personal. Slam och annat
material transporteras alltid till godkänd tippanläggning för destruktion eller till av kund anvisad
plats.