Om oss

Söderlindhs är ett bolag som ingår i Norva24- koncernen och är ett ledande bolag inom UIM (Underground Infrastructure Maintenance). Våra tjänster är framför allt inom spill och dagvattenledningar som är förlagda i både fastighet och mark. Vi är verksamma i hela Skåne med kontor i Helsingborg och Malmö. Vår lokala närvaro är viktig för att kunna erbjuda den bästa servicen och kvalitén till alla. Om oss Vårt mål och syfte är att företaget skall vara en förebild som leder till en god arbetsmiljö där ledare, medarbetare växer med uppgift och ansvar mot affärsidé. I syfte att skapa en stabil, trygg och konkurrenskraftig arbetsgivare i Skåne.

Under 2022 ISO-certifierades Norva24 Söderlinds med 9001:2015, 14001:2015 och 45001:2018

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Våra ledord är
Mitt sätt att agera bygger förtroende hos alla som jag möter i min vardag. Jag brinner för det som jag arbetar med – till gagn för alla!
Med våra yrkeskunniga medarbetare förser vi tjänster till kommuner, privata och offentliga fastighetsförvaltare, industrier, företag och privatpersoner med ett brett utbud av tjänster inom avloppsteknik.


Affärsidé

Vi skall vara ett av de ledande företagen gällande avloppsteknik i Södra Sverige där service och kvalité skall vara några av de ledorden till vår väg framåt.

Vi skall ta ett stort ansvar för miljö, kvalitet och arbetsmiljö och därför vara en förebild inom vårt gebit och inspirera andra till att ta ansvar. Vi skall samarbeta med våra leverantörer, samarbetspartners och kunder att arbeta effektivt i dessa frågor med strävan mot företagets framtida miljöavtryck där målet är att bli den ledande miljöaktören inom vår bransch.

Vårt miljöarbete är förankrat i all vår planering och FNs klimatmål. De två fokusområden vi jobbar målinriktat med är: Grönare Tjänster och Miljöeffektiv Energiförbrukning.


Framtid

När det gäller miljö och framtid är det vår ambition att aktivt bidra till ett hållbart samhälle.
Vi har investerat i en vagnpark som minimerar miljöbelastningen. Ett exempel på detta är våra spolbilar där vi renar och återcirkulerar vattnet allt för att minimera åtgången på färskvatten. Med vår nya grävteknik (Grävsugen) har vi gett våra kunder ett helt nytt arbetssätt som är både mer effektivt och samtidigt mindre kostsamt. Vi ser aldrig några problem utan bara möjligheter och vi ser fram mot att detta skall ge oss ett förtroende bland våra kunder och skapa partnerskap och långsiktigt samarbete.


Organisation

Vår personal är skickliga yrkesmän med stor social kompetens. Alla anställda har ansvar för något i företaget. Det är genom att axla detta ansvar som vi bygger upp vårt förtroende hos kunden. Vår verksamhet kännetecknas av ordning och reda in i minsta detalj. Vi strävar att alltid göra rätt första gången och ständiga förbättringar genomsyrar alltid vår arbetsdag.

Kunskap är viktigt för oss och vi pratar gärna om att våra medarbetare är som en ”bank”, men då kan man inte bara ”ta ut” utan man måste också ”sätta in”. Vi ger därför alla våra medarbetare möjlighet att kompetensutvecklas utifrån både sina egna och företagets behov och mål. Vi är noga med att alltid låta oss inspireras av andra människor, företag och organisationer.