Industri

Norva24 har lång erfarenhet av att leverera tjänster till industrin och vi har flexibla lösningar anpassade till de flesta företag – stora som små. Vi har ett brett utbud av tjänster såsom industriell spolning, inklusive tankspolning, rörspolning och rengöring av kolonner och olika behållare. Ibland behövs mer kraftfulla tryck än vanlig högtrycksspolning. Då kan ultrahögt tryck vara lösningen. På många ställen är det svårt att komma till med en grävmaskin, eller det finns ett behov av skonsam grävning. Då är våra grävsugar ett mycket bra alternativ. Vi har både supersugare och grävsugar som tar bort grus, sten och andra torra och våta massor. För oss är effektiva leveranser och nära samarbete med kunden mycket viktigt.

Torrsugen

Torrsugen är ett annat av våra specialfordon som är tillverkat för att suga upp i princip allt material som produceras inom bygg- och anläggning, samt i industriella miljöer. Med torrsugen kan vi både suga och blåsa in olika material i trånga och svåråtkomliga utrymmen, t.ex. spån, pellets, isolering, cement, makadam, bärlager jordsubstrat mm.

Med en torrsugning blir hanteringen av materialet helt slutet och risken för att det hamnar damm och andra hälsovådliga och allergiframkallande partiklar i luften är i det närmaste obefintlig. Det gör att torrsugning till och med kan användas vid saneringar, om man förser sugen med speciella filter. Andra användningsområden kan till exempel vara att suga fram rör och ledningar, där det av olika anledningar anses vara farligt att gräva.

Torrsugning kan också med fördel användas vid förflyttning av bland annat sand, grus, isolering och en rad andra material. Man suger helt enkelt upp det material man vill förflytta och blåser sedan ut det där man ska ha det. Exempelvis om man ska byta singel på ett tak eller lägga ny isolering på en vind.

Grävsug Norva24 Söderlindhs

Grävsugen

Grävsug är ett specialfordon som är tillverkat för att suga upp i princip allt material som produceras inom bygg- och anläggning samt i industriella miljöer. Materialet som sugs bort kan vara torrt, flytande, fast, löst, lerigt eller glödande och kan ha en diameter på upp till hela 250 mm. Grävsugen kan användas på djup ner till 30 meter och horisontellt avstånd upp till 200 m med reservation för olika materialtyper.

Med sin enorma sugkapacitet i kombination med smidighet är grävsugen det perfekta komplementet till den konventionella grävmaskinen. Med kirurgisk precision kan grävsugen gräva i känsliga och svåråtkomliga områden. Underjordiska vatten-, avlopps, och gasledningar samt el/tele och fiberkablage som korsar varandra är inget hinder och lämnas helt intakta efter ingreppet.

Med den geniala grävtekniken undviks ineffektiv handgrävning och man eliminerar skador som i sin tur skulle genererat kostnader för reparation och stillestånd. Grävsugens unika egenskaper skapar förutsättningar för grävning i många olika miljöer exv. Vid renoverings-, tunnel- och brunns arbete där material skall sugas upp från stora djup och eller transporteras långa sträckor.

Pumpteknik

Med Norva24 senaste tillskott i pumpfamiljen flyttar vi nu mer vatten än tidigare! Den mobila enheten har kapacitet på hela 9 m3/minut och i seriekoppling kan vi klara av 15 m3/minut. Det är mycket vatten på kort tid vilket kan krävas när det riktigt stora ledningarna behöver åtgärdas. I många fall leds vattnet även långa sträckor och upp mot 200 meter är inga konstigheter.

Vi har utrustningen och vi har kapaciteten för att serva just Er vid behov.

Pump