Farligt avfall

Hantering av farligt avfall omfattas av strikta regler och krav. Underlåtenhet att följa regler och bestämmelser kan få allvarliga konsekvenser för djur, människor, natur och miljö. För företag som bryter mot reglerna kan detta innebära stränga konsekvenser i form av sanktioner, sanering och böter.

Alla tankar skall rengöras och tömmas regelbundet, oavsett om det är bränsletankar, fartygstankar eller oljetankar. Vi utför tömning och tankrengöring på ett professionellt sätt, så att både miljö och hög säkerhet säkerställs.

Med våra ADR-klassade fordon och rätt utbildad personal utför vi olika typer av saneringar i industriella miljöer och processer samt tanktransporter. Vi innehar de certifieringar och ackrediteringar som behövs för att utföra de olika uppdragen.