Farligt avfall

Hantering av farligt avfall omfattas av strikta regler och krav. Underlåtenhet att följa regler och bestämmelser kan få allvarliga konsekvenser för djur, människor, natur och miljö. För företag som bryter mot reglerna kan detta innebära stränga konsekvenser i form av sanktioner, sanering och böter.

Alla tankar skall rengöras och tömmas regelbundet, oavsett om det är bränsletankar, fartygstankar eller oljetankar. Vi utför tömning och tankrengöring på ett professionellt sätt, så att både miljö och hög säkerhet säkerställs.

Med våra ADR-klassade fordon och rätt utbildad personal utför vi olika typer av saneringar i industriella miljöer och processer samt tanktransporter. Vi innehar de certifieringar och ackrediteringar som behövs för att utföra de olika uppdragen.

Hantering av farligt avfall kräver strikt efterlevnad av regler och krav.

Regler och krav

Lagar och regelverk kring hantering och bortskaffande av farligt avfall är ofta strikta och komplexa. Norva24 Söderlindhs är väl förtrogna med dessa lagar och kan säkerställa fullständig efterlevnad. 

Miljöansvar

Farligt avfall kan ha allvarliga miljökonsekvenser om det inte hanteras korrekt. Norva24 Söderlindhs är medvetna om sitt miljöansvar och har processer på plats för att minimera miljöpåverkan. 

Du kan läsa mer om vårt miljöarbete här.


Hantering av farligt avfall i Skåne.

Tjänsterna erbjuds i Malmö och Helsingborg med omnejd, och inkluderar regelbunden rengöring och tömning av olika typer av tankar, såsom bränsle-, fartygs- och oljetankar. Företaget utför även saneringar i industriella miljöer och processer samt tanktransporter med ADR-klassade fordon och välutbildad personal som innehar nödvändiga certifieringar och ackrediteringar.