Rörtjänster

Rörinspektion

Rör har en begränsad livslängd och det är ofta bara en fråga om tid innan det är dags att åtgärda uppkomna problem. Med våra moderna filmbussar dokumenterar vi ledningsnät i fastigheter, industrier och kommunala VA-anläggningar. Vid TV-inspektionen kan ledningarnas höjdprofil mätas och dokumenteras med den senaste tekniken. Resultatet redovisas enligt VAV:s riktlinjer genom upprättat inspektionsprotokoll och inspelning som lämnas över till er som kund digitalt. Våra inspektörer innehar certifikat T25 för inspektion i fastighet och P122 för markbelagda ledningar.

Rörinfodring

Ibland behöver bara kortare avsnitt av röret repareras. Då kan en begränsad insats för att reparera rören vara lösningen. Andra gånger kan det behövas helt nya rör. I många fall kan man använda sig av rörinfodring eller relining. Relining eller rörinfodring är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renoverar rörledningar inom byggnader eller i mark.

Rörinfodring innebär att rören, efter rengöring, infodras med nytt material i stället för att hela rören byts ut. Man kan säga att det bildas rör i rören faktiskt. Efter relining så är rören lika hållbara och har samma livslängd som helt nya rör.

  • Flexibelt foder eller ”strumpa” som den kallas är en metod där strumpan krängs ut och in med hjälp av tryckluft och fäster sedan i dikt mot det gamla röret invändigt. Efter härdning så är det ett nytt rör i röret som är självbärande.
  • Sprutmetoden är en annan lösning för relining och innebär att efter rengöring sprutas en styrenfri polyesterplast invändigt i röret och bildar därmed ett nytt rör i röret. Fördelarna med relining är att det är kostnadseffektivt, kort installation och att man kan bo kvar i huset under tiden installation genomförs.
Rörinfodring av Söderlindhs Norva24

Norva24 Söderlindhs är certifierade av BRiF.