Miljöarbete

Vårt mål är att bli den ledande miljöaktören inom vår bransch. Miljöplanen Framtidens spår och avtryck beskriver vår ambition och vad detta betyder för oss i Norva24 och vår vardag. Vårt miljöarbete är förankrat i all vår planering och FNs klimatmål. Vi har två fokusområden som vi skall jobba målinriktat med;

  • Grönare tjänster
  • Miljöeffektiv energiförbrukning

 


Även om flera av våra tjänster bidrar positivt till miljön, förbrukar ändå verktygen och utrustningen som vi använder en stor del energi och bränsle. Vi utvecklar kontinuerligt nya tekniska lösningar samt utvecklar våra tjänster för att bli än mer miljövänliga. Vi kan göra skillnad genom att förändra våra rutiner, tankesätt och ha fokus på miljö i vår vardag.

Vår långsiktiga vison är att bygga en marknadsledande aktör inom underhåll under jord - Underground Infrastructure Maintenance (UIM). Norva24 skall bli marknadsledare inom UIM i Europa.